bicyklom.sk
Nákupný košík

V košíku nemáte zatiaľ žiadne produkty.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Pri registrácii či nákupe bez registrácie prostredníctvom nášho internetového obchodu vyžadujeme niektoré Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa fakturácie, adresa doručenia, email, telefónne číslo), ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie dodávky a fakturácie objednaného tovaru. Odoslaním Vašich osobných údajov nám zároveň dávate súhlas na ich spracovanie.

Všetky poskytnuté osobné údaje chránime pred zneužitím a spracovávame ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podľa § 21 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie o Vašich peňažných účtoch ani prihlasovacie údaje do Vášho systému elektronického bankovníctva alebo elektronických platieb. Všetky formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky alebo platobného sprostredkovateľa PayPal, ktorá(ý) nám poskytne informáciu o uskutočnenej platbe, variabilný symbol, Vaše meno, prípadne číslo účtu.

Osobné údaje, zadané pri objednaní tovaru, neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Partnerská kuriérska spoločnosť:
Direct Parcel Distribution SK s. r. o.
Technická 7,
821 04 Bratislava
IČO: 35834498

a

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica.

Údaje týmto spoločnostiam poskytujeme v rozsahu: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

BAVME SA O CENE


    Veľmi radi by ste si tento produkt kúpili u nás, ale zatiaľ ste nenašetrili dosť?

    Suma, ktorú máte na tento produkt vyčlenenú, je (v EUR)

    Náš čas a rovnako priestor na zľavy je obmedzený, preto nesľubujeme 100%-né vyhovenie Vašej ponuke, ale skúsiť to môžeme (za predpokladu, že Vaša ponuka nebude úplne šialená).


    This will close in 0 seconds

    '