bicyklom.sk
Nákupný košík

V košíku nemáte zatiaľ žiadne produkty.

5 rokov zarúka Superior

5 ročná záruka na všetky rámy bicyklov Superior

Na všetky rámy bicyklov SUPERIOR z kolekcie 2020 a novších poskytuje výrobca predĺženú záruku 5 rokov automaticky, bez nutnosti registrácie. Prvým dňom predĺženej záruky sa ráta deň zakúpenia bicykla. Predĺžená záruka sa vzťahuje iba na prvého kupujúceho a nie je prenosná na inú osobu.

Táto záruka sa nevzťahuje na rámy vystavené hrubému zaobchádzaniu, zanedbávaniu, nesprávnej oprave, nesprávnej údržbe, zmene, úprave, nehode alebo inému nezvyklému, neprimeranému či nesprávnemu používaniu.

 

Uplatnenie reklamácie je podmienené pravidelnými servisnými prehliadkami v autorizovanom servisu SUPERIOR a to vždy minimálne raz za kalendárny rok. Upozorňujeme, že poskytované služby musia byť zapísané v zozname servisov v záručnej knihe. Náklady na servisné prehliadky si hradí každý zákazník sám. Reklamáciu je možné podať u predajcu, u ktorého bol daný bicykel zakúpený.

Bicykel, ktorý je predmetom reklamácie, musí byť predložené v kompletnom a čistom stave, s jedinečným výrobným číslom rámu. V rámci reklamácie je nutné predložiť originálny záručný list a doklad o nákupu kola. 

Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti každej reklamácie. V rámci predĺženej záruky bude v prípade oprávnenej reklamácie poškodený rám opravený alebo vymenený za taký istý či najviac podobný a porovnateľný rám dostupný v dobe uplatnenia reklamácie.

5 ročná záruka Superior

Všetky náklady na spojazdnenie bicykla z dôvodu odlišnosti nového rámu hradí majiteľ bicykla. Predmetom záruky je iba rám, práca servisu spojená s prestavbou či vylepšení bicykla kvôli nahradenému rámu idú plne na úhradu majiteľovi. Tu by sme radi uporzornili, že v prípade uplatnenia záruky na rám bicykla zakúpeného u nás, zákazníkom neúčtujeme žiadny poplatok za prácu v nášom servise.

V prípade opravy alebo výmeny rámu nemá zákazník nárok na novú záručnú dobu; záruka je mu v týchto prípadoch poskytnutá najdlhšie po dobu, ktorá zostáva z pôvodnej predĺženej záruky.

Páčil sa Vám článok? Podeľte sa s ním s ostatnými!

Zanechaj komentár

BAVME SA O CENE


    Veľmi radi by ste si tento produkt kúpili u nás, ale zatiaľ ste nenašetrili dosť?

    Suma, ktorú máte na tento produkt vyčlenenú, je (v EUR)

    Náš čas a rovnako priestor na zľavy je obmedzený, preto nesľubujeme 100%-né vyhovenie Vašej ponuke, ale skúsiť to môžeme (za predpokladu, že Vaša ponuka nebude úplne šialená).


    This will close in 0 seconds

    '